Missie en Visie van Da Maestro
In de laatste tijd geniet het begrip integriteit veel belangstelling.
Voor ons betekent het: het voldoen aan een reeks van regels dat wij ons, onze medewerkers en onze klanten opleggen, waarbij de wet vanzelfsprekend voor ons de ondergrens vormt. Da Maestro heeft vanaf dit vertrekpunt twee toetsstenen ontwikkeld voor haar organisatiebeleid.

Toetsstenen

Dienstbaarheid
1. Wij zijn vrij in gebondenheid met ons en de ander.
2. Wij zijn trouw aan onze waarden. Dat betekent voor ons gericht samenwerken, doel- en kostenbewust zijn, doen wat we beloven en onze klanten centraal stellen.

Humaniteit
1. Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid Wij investeren in duurzaam ondernemen. Wij steunen de creatieve ontwikkeling van de samenleving, jeugd en het milieu.
2. Onze medewerkers mogen rekenen op respect en vertrouwen.

Innovatief
1. Wij zijn helder en transparant over wie wij zijn en hoe wij werken.
2. Wij zijn realistisch en moedig. Wij zijn innovatief. De ontwikkelingen van morgen zijn ons niet vreemd.

Integriteit
1. Wij zijn integer. Dat betekent voor ons fair en transparant handelen, verantwoordelijkheid geven en nemen .
2. Wij dragen zorg voor een zorgvuldig ondernemingsbestuur. Wij staan voor vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie net als onze zakelijke relaties.

Gearrangeerd door trainU Amersfoort by heikepolhuis.nl